Informatika v gimnaziji

Predmetnik:aplikacije

  • 70 ur v 1. letniku, od tega 52 ur vaj
  • 70 ur vaj v 2. letniku