Uvod

Impress.js je predstavitveno ogrodje osnovano na najnoveših tehnologijah spletnega prikazovanja.

Impress.js je v javascriptu napisan program t.i. knjižnica, ki omogoča prehode med prosojnicami.

Dobimo ga na tem naslovu https://github.com/bartaz/impress.js/