Logična vrata ( gates )

Iz tranzistorjev so zgrajena logična vrata ( gates ): NOT, OR, AND, XOR, NAND in NOR

Oglejmo si primer zgradbe logičnih vrat NAND (Negated AND ali NOT AND oz. NE IN). Zgrajena so iz dveh tranzistorjev. Dva vhoda A in B ter izhod out. Vhoda in izhod so BITi!

shema nand znak za NAND je  znak NAND