NAND in računalniški spomin

Iz NAND logičnih vrat je narejen celoten računalnik. Poglejmo si zgradbo računalniškega spomina.

računalniški spomin

Potrebujemo 4 NAND logična vrata, povezana na ta način. TO JE TO!

Poenostavimo in ga zapišemo tako: Znak za spomin