Kodiranje informacij

V računalniku so samo BITi. Kako prikazat z BITi informacije? Stvar dogovora ali kodiranja.