Prva polovica računalnika

Imamo vse za prvo polovico računalnika-  računalnikov glavni oz. delovni spomin (RAM- Random Access Memories) in MAR - Memory Address Register.
RAM

MAR je običajen register- brez enablerja, z vedno oprtim izhodom.