Zgradba RAMa

MAR (register) z 8 vhodi a (BUS) in sa (set a), izhodi so povezani na 2 decoderja. SAMO eno križišče mreže je ON tako po vertikalni kot po horizontalni žici. Žice v mreži se ne dotikajo druga druge. RAM

Pod mrežo je BUS, s (set) in e (enable) bit, kot pri vhodih v registru, ki gredo v mrežo, vso do vrha.

Kaj je v središču mreže (krog) v nadaljevanju.