Vsebina

  • Namizno okolje
  • Izbira namiznega okolja
  • Distribucije GNU/Linux za otroke
  • Prosto programje pri pouku

 

 

 

Obseg omrežja

Glede na obseg omrežja delimo v:

Računalnik in elektrika

Za razumevanje delovanja rečunalnika (BIT-ov), moramo razumeti delovanja stikala in luči. Ko stikalo vklopimo se prižge luč, ko stikalo izklopimo se luč ugasne.

Ponovimo: HTML osnovno ogrodje

Uporabniški programi

Pisarniški paket: tina lev
- oblikovanje besedila
- preglednice
- baze podatkov

Distribucije Linuxa

  • Distro = Linux jedro + izbrana programska oprema

 

lupina

Gre za majhne razlike pri postavitvi datotečnega sistema, konfiguracijskih nastavitvah, mehanizmih posodabljanja in svežnji konfiguracijskih orodij.

Npr.: apache2 v Ubuntu ali httpd v OScentos, a2ensite a2dissite

Ne gre za boljše ali slabše, gre za osebno preferenco

Definicija namiznega okolja

Namizno okolje (DE) je grafični uporabniški vmesnik med uporabnikom in računalnikom.

Tipi omrežja

V glavnem sta dva tipa računalniških omrežij:

Stikala v računalniku

V drobovju računalnika ni stikal ne žarnic. So pa tranzistorji, električna stikala, ki imajo isto namembnost kot mehanska stikala, le veliko veliko hitrejša in dosti dosti manjša so.

Oznanitev predstavitve in prosojnic

Strani

Subscribe to Informatika in računalništvo RSS