Byte

Z enim bitim lahko povemo samo dve stvari, kar je malček premalo, a ne?
Zato združimo 8 bitov našega spomina v eno celoto, poimenovano byte:

Postavitev prosojnic

Edubuntu

  • ubuntu-edu-preschool - predšolski
  • ubuntu-edu-primary- 6-12 let
  • ubuntu-edu-secondary - 13-18 let
  • ubuntu-edu-tertiary - univerzitetna raven

Programska oprema

 programi

GTK+ ali Gimp Tool Kit je zbirka gradnikov za izdelavo grafičnih programov za X Window System (Linux, FreeBSD) ter Ms Windows, BeOS in še za več operacijskih sistemov. Knjižnica je spisana v jeziku C, vendar ima povezovalne knjižnice za jezike C++, Java, C#, Python, PHP, D. Knjižnica je zaščitena pod GNU LGPL licenco, kar razvijalcem omogoča izdelavo odprtokodnih kot komercialnih programov brez dodatnega nakupa licence.

GTK+ je odvisen od drugih knjižnic. Te so pa Atk (dostopnost), cairo (izris vektorske grafike), Glib (splošne večnamenske funkcije), Pango (izris mednarodnih besedil). Možno je graditi grafičen vmesnik z orodjem Glade, ki potem spremeni vmesnik v ustrezen XML zapis. Ta zapis se potem lahko uvozi v program. Čeprav GTK+ sam ne zna sestaviti okolje iz XML zapisa brez dodatne knjižnice, Ridley projekt načrtuje združitev te knjižnice z GTK+.

Qt je prosto in odprtokodno ogrodje za razvoj aplikacij, ki tečejo na več platformah, in se uporablja predvsem za razvoj grafičnih uporabniških vmesnikov (v tem primeru je Qt knjižnica gradnikov), lahko pa se z njim razvija tudi programe brez grafičnega vmesnika. Uporablja standardni programski jezik C++, katerega s pomočjo posebnega pred-procesorja (imenovange Meta Object Compiler) obogati. Qt je moč prek povezovalnih vmesnikov uporabljati tudi iz drugih programskih jezikov.

Qt je najbolj znan po uporabi v programih kot so na primer KDE, VLC Media Player, Opera, Skype, Google Earth, Autodesk Maya in Wolfram Mathematica. Qt je tudi glavno razvojno ogrodje na platformi MeeGo in to postaja tudi na platformi Symbian.

Kombinacija topologij

v praksi najpogostejša

kombinacija

Enabler

Vsakič, ko želimo si zapomoniti en byte, potrebujemo en dodaten del povezan na bytoev izhod. Narejen je iz 8 AND vrat in se imenuje ENABLER.

Pozicioniranje data-x

Upravljalnik programske opreme

programsko središče

Register

Kombinacija Bayta in Enambleja se imenuje Register.
Register je prostor, v katerem je shranjen en del informacije.
Levo zgradba registra, desno poenostavljena skica.

Pozicioniranje data-y

Strani

Subscribe to Informatika in računalništvo RSS