Vrtenje okoli x osi

 

Odprtokodni repositorij

Sourceforge, Schoolforge...

Razširimo dekoder

Razširimo dekoder še z enim vhodom, torej tri vhodi in osem izhodov (3X8)

Vrtenje okoli y osi

 

Zadnja dva

Logisim in Snap (snap.berkeley.edu/)

Prva polovica računalnika

Imamo vse za prvo polovico računalnika-  računalnikov glavni oz. delovni spomin (RAM- Random Access Memories) in MAR - Memory Address Register.

Vrtenje okoli z osi

 

Linux Mint

Namizna okolja Cinnamon in MATE, veja Ubuntu

mint

Tradicionalna postavitev namizja

Zgradba RAMa

MAR (register) z 8 vhodi a (BUS) in sa (set a), izhodi so povezani na 2 decoderja. SAMO eno križišče mreže je ON tako po vertikalni kot po horizontalni žici. Žice v mreži se ne dotikajo druga druge.

Zorin OS

Namizno okolje GNOME 3, Ubuntu

zorin os

Strani

Subscribe to Informatika in računalništvo RSS