Križišče mreže

V vsakem križišču mreže so 3 AND vrata in 1 register. Na prva AND (X) vrata sta povezani žici iz mreže, na ostali dve AND vrati pa še s in e bit. BUS je povezan na register.

Elementary OS

Namizno okolje Pantheon, Ubuntu

Pantheon

1. del računalnikia

256 bytov je zelo majhna velikost za računalniški spomin. Razširimo ga na 65.536 baytov. Dva registra sestavljata dva 8X256 decoderja

RAM

Kubuntu

Namizno okolje KDE, Ubuntu

kbuntu

2. del računalnika

Drugi del računalnika je CPU (Central Processing Unit).

Aritmetično-logična enota

alu

ALE spreminja vrednost bytov, na 7 načinov:

Levi in desni prestavnik

shifterDesni shifter, gre za prestavitev bitov za eno mesto v desno.

Le kaj s shifterji?

00010010 je desetiško število 18, pri levem shifterju se prvi bit na desnem prestavi na prvo mesto na levi in dobimo 00100100, ki je v desetiškem številu 36, torej 2krat večje.

To je osnova množenja v računalniku.

NOTer

NOTer veže dva registra z NE vrati (NOT gate). Vsak bit se preobrne v nasprotno. Npr., če je vrednost v 1. registru 00101001 bo v 2. registru vrednost nasprotna 11010110.

ANDer

ANDer iz dveh vhodnih bytov ustvari skozi AND vrata en izhodni byte.

Strani

Subscribe to Informatika in računalništvo RSS