Uporaba ANDer

Poglejmo primer na ASCII kodi. ACSII je napisan tako, da se koda malih in velikih črk razlikuje samo v 3. bitu iz leve. Npr.:  A = 01000001 , a = 01100001.

ORer

ORer iz dveh vhodnih bytov ustvari skozi OR vrata en izhoden byte.

Uporaba ORerja

Eden od primerov uporabe ORerja na ASCII kodi, je pretverjanje velikih črk v mele. Če spustimo kodo velike črke in vzorec 0010 0000 skozi ORer bo izhod vseh bitov enak, razen tretji bit bo vedno 1.

Izključujoč ORer (The Exclusive ORer)

XORer iz dveh vhodnih bajtov ustvari skozi XOR vrata en izhoden bajt.

Uporaba XORerja

Eden od primerov uprabe XORerja je iskanje enakih bajtov. Če je izhod vseh bitov 0, sta vhodna bajta enaka.

Seštevalnik (The adder)

Razumemo seštevanje desetiških števil? Seštevanje dvojiških je v bistvu še lažje, saj je lahko ena števka v številu le 0 ali 1. Prehod je že pri 1+1=10.

Zgradba Adderja

a = 011adder

b = 110

a + b = 1001

Spletne aplikacije

HTML

CSS

JavaScript

Tekmovanja

ACM Tekmovanja - Bober bober

Mednarodno tekmovanje iz računalniskega razmisljanja

Strani

Subscribe to Informatika in računalništvo RSS