Storitve

Oddelek Storitve vsebuje navodila uporabe računalniških storitev, ki tečejo na šolskih strežnikih. Storitve namenjene šolskemu osebju in dijakom so spletna učilnica Moodle, wi-fi Eduroam in spletne aplikacije v federaciji AAIArnes; dotatne storitve samo za osebje šole sta elektronska pošta in možnost dajanja vsebin na šolsko spletno stran.

Storitve vezane na bazo uporabnikov

Vpisani v bazo uporabnikov- LDAP baza, lahko z uporabniškimi podatki dostopajo do:

Urejanje gesla

Geslo urejamo preko spletne učilnice na naslovu http://ucilnica

Preusmeritev šolske pošte na Gmail

Nastavimo Gmail tako, da bo pobiral pošto iz šolskega poštnega strežnika.

Dostop do pošte

Subscribe to RSS - Storitve